Khay đựng đồ ăn hình trâu

1,053,000VND2,128,000VND

– Xuất xứ: P.R.C