Khay bánh vuông lồng chim vàng

946,000VND1,309,000VND

– Xuất xứ: P.R.C