Khay đựng đồ ăn hình heo

2,000,000VND2,410,000VND

– Xuất xứ: P.R.C