Khay đựng đồ ăn hình sò

2,278,000VND

– Xuất xứ: P.R.C