Khay – dĩa trưng bày thức ăn

– Model: YC6-18-5

– Chất liệu: Gỗ