Khay – dĩa trưng bày thức ăn

– Model: YC6-17-1

– Chất liệu: Gỗ