Khay – dĩa trưng bày thức ăn

– Model: YC6-18-6

– Chất liệu: Gỗ