Thuyền gỗ trưng bày sushi

– Model: YC-6-10-1

– Chất liệu: Mây tre đan