Bảng thông tin gắn cột phân cách

– Model: LG-P

– Chất liệu: Inox

– Kích thước (LxDxH): 375x25x265mm