Bảng thông tin gắn cột phân cách

– Model: LG-P5

– Chất liệu: Inox

– Kích thước (LxDxH): 360x25x270mm