Cột phân cách

– Model: LG-W

– Chất liệu: Inox

– Kích thước (LxH): 360x1050mm