Rây bột

– Model: HL00800100301

– Chất liệu: Inox