Quánh cán dài

– Model: HL00500200301

– Chất liệu: Inox