Quầy trưng bày và giữ nhiệt thức ăn

– Model: XP237-2

– Kích thước (LxDxH): 1800x800x800mm