Khuôn bánh tròn

– Model: HL01700900401

– Kích thước (ΦxH): 200x70mm