Chổi chùi chảo

– Model: HL01800200110

– Chất liệu: Tre