Cột phân cách

– Model: LG-E

– Chất liệu: Inox

– Kích thước (LxH): 320x1000mm