Combo 1: Nồi hâm soup – Nồi hâm buffet tròn chân Inox – Bình đựng nước trái cây 8L