Bếp Á 3 họng

Nhãn hiệu: Hoa Khanh

Xuất xứ: Việt Nam