Bếp chiên gas thương mại Marchef

Thông số kĩ thuật
Model Áp suất Ga sử dụng Sức chứa/L Kích thước/mm
GF-181 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 17 340*680*652
GF-182 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 17+17 680*600*640
GF-481 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 48 450*685*1020
GF-482 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 48+48 820*685*1020
GF-71 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 10 287*470*480
GF-72 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 10+10 580*470*480
GF-73 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 20 580*470*480
GF-17H 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 17 510*505*470
GF-23B 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 23 550*595*970
GF-15R 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 15 360*530*530

Giá: Liên hệ