Vòng chiên trứng

– Chất liệu: Inox

– Kích thước (Φ): 90mm