Vỉ nướng gas Marchef

Thông số kĩ thuật
Model Áp suất Ga sử dụng Kích thước/mm
GG-500 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 555*570*370
GG-600 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 655*570*370
GG-750 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 805*570*370
GG-900 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 955*570*370
GG-900-3 2800Pa LPG.Ga tự nhiên 955*570*370

Giá: Liên hệ