Tô sứ Kanto

0VND

– Xuất xứ: P.R.C

– Thương hiệu: Nhật Bản