Thiết bị giữ nhiệt món ăn Hatco

– Nhãn hiệu: Hatco

– Model: DHWBI