Quầy trưng bày và giữ nhiệt thức ăn

– Model: XP238-1

– Kích thước (LxDxH): 1800x800x800mm