Máy đánh trứng

Model: MK – GH1

Thương hiệu: Nhật