Máng vỉ thoát sàn

Nhãn hiệu: Hoa Khanh

Xuất xứ: Việt Nam