Ly TT 6 cạnh bầu lùn 7 sắc 260ml

55,000VND

– Model: D23-J3613

– Xuất xứ: P.R.C

– Màu sắc: Trong suốt