Ky hốt rác có nắp

– Model: C-019-C

– Kích thước (LxDxH): 323x290x800mm