Cột phân cách

– Model: LG-Y

– Chất liệu: Inox

– Kích thước (LxH): 330x1040mm