Cây đẩy nước nhựa

– Model: C-036

– Chất liệu: Nhựa