Bục phát biểu

– Model: T-57

– Chất liệu: Gỗ

– Kích thước (LxDxH): 800x500x1205mm