Bộ tô chén dĩa sứ (Đỏ)

350,000VND

– Xuất xứ: P.R.C