Bếp ga nấu pasta Marchef

Thông số kĩ thuật
Model Ga sử dụng Áp suất/Pa Kích thước/mm
GPC-4T LPG và ga tự nhiên 2800 550*420*455
GPC-6T LPG và ga tự nhiên 2800 600*555*435
GPC-4F LPG và ga tự nhiên 2800 430*620*830
GPC-6F LPG và ga tự nhiên 2800 600*620*850

Giá: Liên hệ