Bếp ga đứng Marchef

Thông số kĩ thuật
Model Số bếp Ga sử dụng Kích thước/mm
GBF-4 4 LPG hoặc ga tự nhiên 840*875*830
GBF-6 6 LPG hoặc ga tự nhiên 1210*875*830
GBF-8 8 LPG hoặc ga tự nhiên 1585*875*830
GB-2T 2 LPG hoặc ga tự nhiên 360*790*400
GB-2H 2 LPG hoặc ga tự nhiên 700*450*400
GB-3T 3 LPG hoặc ga tự nhiên 1040*450*400
GB-4T 4 LPG hoặc ga tự nhiên 700*790*400

Giá: Liên hệ