Bàn inox có gáy 2 tầng

Bàn inox có gáy 2 tầng

Mã sản phẩm (inox 304 dày 0,8mm) Mã sản phẩm (inox 304 dày 1mm)
Kích thước (Dài x Rộng x Cao 1 x Cao 2) Thông tin
BG2N06-L1M BG2N06-L1D 600 x 600 x 850 x 160mm – Xuất xứ: Hoa Khanh – Việt Nam

– Mặt inox 304 dày 0.8 mm hoặc 1mm.
– Dưới mặt bàn có tấm cemboard dày 4.5 mm.
– Mặt tầng inox 304 dày 0.8 mm, dưới mặt tầng có thanh tăng cứng.
– Chân inox 304, Φ 38 mm.
– Dưới chân có chân tăng điều chỉnh cao thấp.

BG2N08-L1M BG2N08-L1D 800 x 600 x 850 x 160mm
BG2N10-L1M BG2N10-L1D 1000 x 600 x 850 x 160mm
BG2N12-L1M BG2N12-L1D 1200 x 600 x 850 x 160mm
BG2N14-L1M BG2N14-L1D 1400 x 600 x 850 x 160mm
BG2N15-L1M BG2N15-L1D 1500 x 600 x 850 x 160mm
BG2N18-L1M BG2N18-L1D 1800 x 600 x 850 x 160mm
BG2N21-L1M BG2N21-L1D 2100 x 600 x 850 x 160mm
BG2L06-L1M BG2L06-L1D 600 x 760 x 850 x 160mm
BG2L08-L1M BG2L08-L1D 800 x 760 x 850 x 160mm
BG2L10-L1M BG2L10-L1D 1000 x 760 x 850 x 160mm
BG2L12-L1M BG2L12-L1D 1200 x 760 x 850 x 160mm
BG2L14-L1M BG2L14-L1D 1400 x 760 x 850 x 160mm
BG2L15-L1M BG2L15-L1D 1500 x 760 x 850 x 160mm
BG2L18-L1M BG2L18-L1D 1800 x 760 x 850 x 160mm
BG2L21-L1M BG2L21-L1D 2100 x 760 x 850 x 160mm

Giá: Liên hệ