Bàn inox có gáy 1 tầng

Bàn inox có gáy 1 tầng

Mã sản phẩm (inox 304 dày 0,8mm) Mã sản phẩm (inox 304 dày 1mm)
Kích thước (Dài x Rộng x Cao 1 x Cao 2) Thông tin bàn inox có gáy 1 tầng
BG1N06-L1M BG1N06-L1D 600 x 600 x 850 x 160mm – Xuất xứ: Hoa Khanh – Việt Nam

– Mặt inox 304 dày 0.8 mm hoặc 1mm
– Dưới mặt bàn có tấm cemboard dày 4.5 mm.
– Thanh giằng inox 304, Φ25 mm.
– Chân inox 304, Φ 38 mm.
– Dưới chân có chân tăng điều chỉnh cao thấp.

BG1N08-L1M BG1N08-L1D 800 x 600 x 850 x 160mm
BG1N10-L1M BG1N10-L1D 1000 x 600 x 850 x 160mm
BG1N12-L1M BG1N12-L1D 1200 x 600 x 850 x 160mm
BG1N14-L1M BG1N14-L1D 1400 x 600 x 850 x 160mm
BG1N15-L1M BG1N15-L1D 1500 x 600 x 850 x 160mm
BG1N18-L1M BG1N18-L1D 1800 x 600 x 850 x 160mm
BG1N21-L1M BG1N21-L1D 2100 x 600 x 850 x 160mm
BG1L06-L1M BG1L06-L1D 600 x 760 x 850 x 160mm
BG1L08-L1M BG1L08-L1D 800 x 760 x 850 x 160mm
BG1L10-L1M BG1L10-L1D 1000 x 760 x 850 x 160mm
BG1L12-L1M BG1L12-L1D 1200 x 760 x 850 x 160mm
BG1L14-L1M BG1L14-L1D 1400 x 760 x 850 x 160mm
BG1L15-L1M BG1L15-L1D 1500 x 760 x 850 x 160mm
BG1L18-L1M BG1L18-L1D 1800 x 760 x 850 x 160mm
BG1L21-L1M BG1L21-L1D 2100 x 760 x 850 x 160mm

Giá: Liên hệ