Bàn gáy 1 tầng (chân inox 201, hông inox 430)

Bàn gáy 1 tầng (chân inox 201, hông inox 430)

Mã sản phẩm Kích thước (Dài x Rộng x Cao 1 x Cao 2) Thông tin bàn gáy 1 tầng
BG1N06-L2M 600 x 600 x 850 x 160mm ‘- Mặt inox 304 dày 0.8 mm.
– Dưới mặt bàn có tấm cemboard dày 4.5 mm.
– Thanh giằng inox 201, Φ25 mm.
– Chân inox 201, Φ 38 mm.
– Dưới chân có chân tăng điều chỉnh cao thấp.
BG1N06-L2M 800 x 600 x 850 x 160mm
BG1N06-L2M 1000 x 600 x 850 x 160mm
BG1N06-L2M 1200 x 600 x 850 x 160mm
BG1N06-L2M 1400 x 600 x 850 x 160mm
BG1N06-L2M 1500 x 600 x 850 x 160mm
BG1N06-L2M 1800 x 600 x 850 x 160mm
BG1N06-L2M 2100 x 600 x 850 x 160mm
BG1L06-L2M 600 x 760 x 850 x 160mm
BG1L08-L2M 800 x 760 x 850 x 160mm
BG1L10-L2M 1000 x 760 x 850 x 160mm
BG1L12-L2M 1200 x 760 x 850 x 160mm
BG1L14-L2M 1400 x 760 x 850 x 160mm
BG1L15-L2M 1500 x 760 x 850 x 160mm
BG1L18-L2M 1800 x 760 x 850 x 160mm
BG1L21-L2M 2100 x 760 x 850 x 160mm

Giá: Liên hệ