TUYỂN DỤNG NĂM 2024 Quý 1

Với nhu cầu và định hướng phát triển công ty trong năm 2024, công ty TNHH Hoa Khanh tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí. [...]

[TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ] TUYỂN DỤNG NĂM 2023 Quý 2

Với nhu cầu và định hướng phát triển công ty trong năm 2023, công ty TNHH Hoa Khanh tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí. [...]

[TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ] TUYỂN DỤNG NĂM 2023

Với nhu cầu và định hướng phát triển công ty trong năm 2023, công ty TNHH Hoa Khanh tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí. [...]

Hoa Khanh tuyển gấp NV Kinh doanh làm việc tại Nha Trang

Công ty TNHH Hoa Khanh chuyên cung cấp trang thiết bị Nhà hàng, Khách sạn cần tuyển gấp Nhân viên Kinh doanh. Số lượng: 05 [...]

Tuyển Nhân viên Kinh doanh online

Nhằm đáp ứng định hướng phát triển kinh doanh, Công ty TNHH Hoa Khanh cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí Nhân viên Kinh [...]

Open this in UX Builder to add and edit content