Vợt lỗ cán ngắn

– Model: HL00400100502

– Chất liệu: Inox