Cây lăn bột

  • Tên sản phẩm: Cây lăn bột bằng gỗ có tay cầm
  • Chất liệu: gỗ tự nhiên