BỒN RỬA ĐƠN BÊN PHẢI CÓ BÀN ĐỂ THỚT

5,513,000VND

Sản xuất: Hoa Khanh

Chất liệu: inox 304

Model: G3-BR1PN12

Kích thước: 1250x530x230mm